Odborný kurz pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty „Poznej a ochraň své ruce“

„Poznej a ochraň své ruce“ - Odborný kurz dle principů švýcarského pohybového konceptu Spiraldynamik® 

Skeleton_Arm

Máte problémy s bolestí  nebo  tuhnutím rukou a zápěstí během své práce, nebo po práci? Pozorujete zvýšenou ztuhlost těchto svalů, ztíženou schopnost otevřít ruce, než tomu bylo dříve?

Existuje cesta ven – kombinace protahovacích cviků, uvolnění fasciálně-svalových  řetězců, uvědomění si  napětí  ve svalech během cílených cviků a jejich následná relaxace,  zasazení  pohybů jednotlivých segmentů horní končetiny do každodenních aktivit.

Co je obsahem našeho odborného workshopu?

  • Funkce horní končetiny vzhledem k ontogenezi a fylogenezi
  • Vztah funkce HK k postavení hrudníku a lopatek  a jejich 3–D mobilizace
  • Volný pohyb předloktí jako klíč k prevenci syndromů v oblasti loketního kloubu
  • Fasciálně-svalové řetězce HK- jejich diagnostika a cílené uvolnění
  • Úchopová funkce ruky a její terapie
  • Soubor cviků pro nácvik vnímání pohybu a napětí HK a následnou relaxaci
  • Aplikace nových dovedností pro řešení konkrétních bolestivých syndromů HK
  • Využití archaických pohybových vzorců ruka-ústa, opora o HK a pohyb HK při lokomoci

Workshop je určen pro ergoterapeuty, fyzioterapeuty, maséry a další odbornosti, kde aktivně namáháte své ruce.

V rámci workshopu se naučíte, jak zlepšit vnímání pohybu a napětí vlastních horních končetin a jak ošetřit jednotlivé segmenty pomocí práce na vlastním těle ve dvojicích i v autoterapeutickém cvičení.

Cena:  1400,-Kč, zvýhodněná cena 1200,-Kč pro členy UNIFY a ČAE

Lektor:  Štěpán HAŠKOVEC – fyzioterapeut, asistent švýcarského pohybového konceptu  Spiraldynamik®

Místo:  FYZIO Aktiv – Centrum aktivní fyzioterapie, Milešovská 6, Praha 3

Kontakt:  tel: 222 712 534, 774 939 169, info@fyzioaktiv.cz

Vyplněné přihlášky zasílejte na info@fyzioaktiv.cz

Poznej a ochraň své ruce

Vyplněné přihlášky zasílejte na info@fyzioaktiv.cz

 

V průběhu evoluce se vyvinula ruka z lokomočního orgánu v nástroj mezilidské komunikace a jemné motoriky.  Přeměna jednoho z prstů v palec znamenala mezník ve schopnosti precizně uchopovat věci. Naše ruce jsou téměř neustále v pohybu. Jejich mimořádně kvalitní svalová a fasciální výbava se téměř neunaví, pokud je využívána v souladu s anatomickou strukturou kostí ,  svalů a vazů tak , jak  je zdokonalovala příroda během vývoje lidského druhu v homo sapiens.

Pro kvalitní funkci horních končetin je nezbytné fungování přírodních principů obsažených v jejich struktuře- klenby ruky jako nástroje kvalitního uchopování a odkládání předmětů, volný pohyb do supinace a pronace předloktí, stočení a protistočení pažní kosti a kostí předloketních nezbytná  pro archaické pohybové funkce opory o HK a pohybu ruka-ústa, vyrovnané napětí svalů, které představují „závěs“ lopatky na hrudník a tím nastavují jamku ramenního kloubu, centrované postavení hlavice pažní kosti během pohybů paže a celé HK.

Funkci horních končetin formuje pohybová  rozmanitost, která se v civilizačním prostředí vytrácí- většinu času tráví moderní člověk s rukama na klávesnici počítače, mobilního telefonu, či volantu, čímž se značně omezuje paleta pohybů lopatky, ramenního kloubu , předloktí i ruky. Výsledkem jsou přetížení v oblasti celé horní končetiny- bolesti ramenních kloubů, afekce v oblasti lokte a zápěstí. Dalším důvodem obtíží horních končetin pak vzniká neadekvátním používáním síly pro jemné pohyby a ztrácející se schopnost izolovaného pohybu jednotlivých segmentů končetiny a vyplývající neschopnost relaxace.

Náš kurz si klade za cíl zlepšit vnímání pohybu a napětí vlastních horních končetin, jejich koordinované napojení na hrudní koš, zlepšení schopnosti relaxovat svaly a měkké tkáně. Osvětlením fasciálních kompartmentů HK snáze odvodíme provázanost funkce jednotlivých segmentů HK a naučíme se je ošetřit pomocí práce na vlastním těle ve dvojicích i v autoterapeutickém cvičení. V kurzu je kladen důraz na praktickou práci s vlastním tělem, teoretická část slouží jen k pochopení aplikovaných principů.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice KURZY. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.