Housery

Lumbago, lidově „houser“ nebo „hexenšus“ je bolestivý stav, který vzniká v oblasti kříže. Vzniká při zablokování svalů zad, při zvednutí těžké věci či prudkém otočení, po ohnutí nebo rotaci páteře nebo při pohybu ve sportu. Dochází tu k přetížení nebo natržení vazů mezi obratli.

Léčba rehabilitací probíhá po odeznění akutních bolestí. Obecně je doporučena fyzioterapie,  masáže, pravidelné cvičení či plavání na zádech. Jako prevence může sloužit vyvarování se zvedání těžkých předmětů, pravidelné cvičení, plavání, při zvedání břemen jít do podřepu a mít stále vzpřímená záda.