Scheuermann

scheuermannScheuermannova nemoc je formativní porucha páteře, kdy se viditelně zvětší zakřivení hrudní páteře dozadu (kyfóza), a kdy mechanické nároky a zatížení páteře předstihnou její vyzrávání. Páteř reaguje zahnutím do oblouku a fixací tohoto stavu.

Scheuermannovo onemocnění se objevuje nejčastěji mezi 12. a 17. rokem života, kdy chlapci jsou postiženi až 5x častěji než dívky.

Toto onemocnění se projevuje nejprve špatným držením těla. Postupně se pak zvětšuje a vrchol zakřivení není uprostřed hrudní páteře, ale pod lopatkami.  V té době ještě postižený necítí žádné obtíže, později se však ale objeví větší či menší omezení pohybu. V této době je nutné vyhledat pomoc fyzioterapeuta a zjistit, zda se jedná o deformitu – Scheuermannovu chorobu či se jedná jen o vadné držení těla. Při pokročilejší fázi onemocnění se ve spodní třetině hrudní páteře vytvoří malý hrb, který je jasným příznakem tohoto onemocnění.

Při léčení je nutné v kritickém období radikálně snížit zatížení páteře (aktivně i pasivně), dbát na výživu a v ojedinělých případech lze použít i ortézu (korzet).