Aktivní noha

Naše centrum se úzce specializuje na nohy. Naši terapeuti se soustředí na koncept nazvaný „AKTIVNÍ NOHA“, který využívá  učení a vedení pohybu podle principů konceptu Spiraldynamik®.

Většina potíží pohybového aparátu vychází právě ze špatného postavení nohy, oslabením svalů chodidla a nohy, kvůli kterému mohou dále vznikat různé dysbalance v těle, jdoucí přes pánev, trup, záda, až po krční páteř. Je pro nás tedy velice důležité postavení nohy identifikovat a zabránit případným obtížím s tímto spojených. V našem centru se seznámíte s významem efektivního využívání nohou, správného držení těla a s důležitostí optimálního nášlapu při běhu i každodenních činnostech.

Jelikož se na nohy dlouhodobě specializujeme a rozumíme jim, pořádáme ve FYZIO Aktivu semináře a workshopy zaměřené na „aktivní nohu“. Ty jsou určeny všem, kteří mají zájem o zdravý pohyb a aktivní přístup ke svému tělu a zdraví a chtějí odhalit tajemství geniální konstrukce nohou a jejich důležitosti pro celý pohybový systém.

Vysvětlíme vám, jak vypadá přirozený pohyb a jaký je jeho princip, jak vám běh a chůze naboso pomáhá při osvojení lepšího pohybu. Naučíme vás praktická cvičení, která jsou pro přirozený pohyb nutná.

Základní myšlenkou našich terapií je:

  •  návrat k přirozenému pohybu
  • chůze nebo běh naboso jsou pro člověka nejpřirozenějším pohybem
  • přirozený pohyb aktivuje a posiluje všechny svaly (od nejmenších svalů, až po svaly trupu)
  • bez přirozeného pohybu není možné dosáhnout správného postavení ostatních kloubů a držení celého těla
  • aktivace nohy = zlepšení komunikace mezi chodidlem a mozkem = lepší koordinace, stabilita, rovnováha a hbitost

zpět