Náš tým

Fyzioterapeuti

 • Bc. Tereza Propperová – fyzioterapeutka a lektorka spirální jógy

Fyzioterapii vystudovala na Vyšší odborné škole 5. Května. Po ukoncění studia na VOŠ odjela na studijní pobyt do Australie, kde studovala jazyk a částečně pracovala v pečovatelském domě pro tělesně postižené a staré lidi.  Po návratu nastoupila jako fyzioterapeut na oddělení fyzikální a léčebné rehabilitace Nemocnice Na Homolce, kde pracovala od roku 2001 do července 2019. Pri zaměstnání absolvovala kombinované bakalářské studium v oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na FTVS UK.

Ve své praxi nejvíce pracuje s konceptem Spirální dynamiky, metodou Ludmily Mojžíšové, konceptem McKenzie, kineziotape, baňkování a v poslední době jógy.

Na své práci má nejraději velké možnosti fyzioterapie a správně vedeného pohybu. Správně vedený pohyb vnímá jako prevenci, ale i terapii již vzniklých obtíží. Za cíl terapie si klade aktivní život bez bolesti.

V současné době pokračuje ve studiu konceptu,,Spiraldynamik ,, a to kurzem Intermediate Specific – Yoga.

k Tereze je možné se objednat na fyzioterapii i na baňkovou masáž zad.

 • Bc. Michael Koutek – fyzioterapeut, student medicíny a hráč rugby

Fyzioterapii vystudoval na UK FTVS v Praze. V současné době dokončuje studium na 1.LF UK v Praze v oboru Všeobecné lékařství se zaměřením na chirurgické obory.

V průběhu studia pracoval v ambulantním provozu. V praxi využívá především znalosti získané během práce se sportovci jak z pozice kondičního trenéra, tak i zdravotního konzultanta.

Zkušenosti do své práce přenáší i jako dlouholetý aktivní hráč rugby. Zaměřuje se zejména na sportovní traumatologii, běžné populační obtíže pohybového aparátu, jako jsou například bolesti zad a nosných kloubů a psychosomatickou problematiku.

Zastává názor, že v terapii je nejpodstatnější individuální přístup a komunikace.

 • Bc. Lukáš Kubík – fyzioterapeut 

Ve svých 16 letech poprvé vstoupil do posilovny a začal s pravidelným cvičením, což ho časem uchvátilo natolik, že se po maturitě chtěl věnovat cvičení s lidmi a vystudoval fyzioterapii na FBMI ČVUT. Praxi získal nejen ve zdravotnických zařízeních, ale spolupracuje i s hokejisty v tréninkovém centru v HTC Praha.

Průběžně se rozvíjí v rámci odborných seminářů a absolvuje odborný kurz Dynamická Neuromuskulární Stabilizace dle profesora Koláře, kterou také nejvíce ve své praxi využívá. Rád kombinuje cvičení ve vývojových polohách  s ostatními metodami, které se naučil na seminářích a při cvičení v posilovně.

Zaměřuje se hlavně na běžné poruchy pohybového aparátu, jako jsou například bolesti zad, kyčlí nebo ramen. Velmi důležitá je ovšem také prevence vzniku poruch a hlavně individuální přístup ke každému člověku.

 • Bc. Michal Gála – fyzioterapeut

Fyzioterapii vystudoval na Vyšší odborné škole v Trnavě. Po studiu začal pracovat jako fyzioterapeut v ústavu pro tělesně a mentálně postižené, kde se naučil speciální metodiku, která se dá využít při různých obtížích s pohybovým aparátem. Při zaměstnání absolvoval bakalářské studium fyzioterapie na  FBMI ČVUT v Praze. Při studiích získal potřebnou praxi pro práci s různymi spektry nemocí. Nyní pracuje jako fyzioterapeut v Revmatologickým ústavu v Praze a dodělává si Magisterský stupeň studia na Lekárskej univerzite v Bratislavě. Při práci kombinuje a využívá různé metodiky ke zlepšení zdravotního stavu pacienta a terapii nastavuje dle jeho přirozených schopností. K terapii rád doplní a využije znalosti z kurzů sportovní a klasická masáž, suchá vakuová masáž – baňkování, kinesiotaping.

 • Bc.  Barbora Horáková – fyzioterapeutka, lektorka

Fyzioterapii vystudovala na UP FTK v Olomouci. Od roku 2002 je zaměstnanec Nemocnice Na Homolce na oddělení Rehabilitační a fyzikální medicíny. Ve své praxi nejvíce využívá koncept Spirální dynamiky, metodu Ludmily Mojžíšové, Spirální stabilizaci páteře dle Dr. Smíška, respirační rehabilitaci, rehabilitaci a reedukaci hlasu a jiné techniky a metody, ve kterých se průběžně vzdělává. Ráda kombinuje tyto techniky a přístupy dle potřeb a pohybových zkušeností klienta, které pak vedou k obnovení jeho kvalitního a ekonomického pohybu, uvědomění si sebe sama a tím k vyřešení problému klienta a jeho následné prevenci. Kvalitní a ekonomický pohyb vede k úzdravě a prevenci nejen problémů s pohybovou soustavou. Má zkušenosti s vedením tanečních kurzu.

 • Mgr. Pavla Sýkorová – fyzioterapeutka, lektorka

Fyzioterapii vystudovala na UK FTVS v Praze. Obor fyzioterapie si vybrala kvůli svému nadšení z lidského těla. Během studií jezdila na rekondiční pobyty pro klienty, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, kde získala potřebnou praxi k výkonu svého budoucího povolání fyzioterapeutky. Nejraději na své práci má sledování pokroku u svých pacientů, práci s lidským tělem a sledování jeho nekonečných možností a schopností se uzdravovat. Ke svým pacientům přistupuje komplexně, kdy v prvé řadě důsledně hledá příčiny jejich problému. Nejvíce pracuje s klienty, kteří mají problémy s bolestmi zad. Z možností fyzioterapie nejvíce používá koncept Spiraldynamik®.  

Ergoterapeuti

 • Bc. Chipo Malambo

Ergoterapii vystudoval na Západočeské univerzitě v Plzni.  Ergoterapií navázal na studium psychologie na University of Zambia (UNZA).  V současné době dále studuje NMgr na FTVS UK v praze v oboru Aplikované tělesné výchovy a sport osob se specifickými potřebami. 

Praxi získal převážně v plzeňských nemocnicích, ve FN v Plzni na dětském a neonatologickém oddělení. Jako ergoterapeut a psycholog rád pracuje s dětmi. Rád vidí, jak si děti uvědomují svůj potenciál. A pomoc dětem vnímá nejen jako prospěšnou práci, ale také jako ho velmi baví.  Jeho mottem je terapie prostřednictvím zábavy a hry.

Při práci využívá znalostí ze školy, odborných kurzů, seminářů či konferencí a kombinuje prvky různých metod, převážně na neurofyziologickém podkladě (CBT, ABA, DNS, Bobath, senzomotorická stimulace a další).

 • Mgr. Gabriela Havejová

Ergoterapii vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni. Poté absolvovala magisterský program na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou odbornost  rozšířila o roční kurz Spiral dynamik Basic Med, kurz kineziotapingu, Bazální stimulaci, zahraniční pracovní stáže, zkušenosti v oblasti kompenzačních pomůcek. Od června 2017 pracuje v centru neurorehabilitace ERGO aktiv jako ergoterapeutka.

Další

 • Mgr. Jan König – zakladatel
 • Mgr. Olga Marková – ředitelka
 • Eva Severská – asistentka, recepce

    zpět