Ortopedická onemocnění

Artróza

Artróza neboli degenerativní kloubní onemocnění velmi často postihuje lidi zhruba od 50-ti let věku, kdy pravděpodobnost onemocnění artrózou stoupá s věkem. Toto onemocnění se však může týkat i podstatně mladší generací. Artrózou jsou postiženy nejčastěji velké klouby, páteř a některé malé klouby rukou. Nemoc se projevuje nejen bolestí , ale i omezením funkčnosti kloubů

Příčiny vzniku artrózy jsou různé, avšak nejčastější jsou dědičné predispozice, neúměrné a jednostranné zatěžování kloubů nebo obezita.

Typickými příznaky jsou bolesti kloubů při zvýšené zátěži či pohybu, které jsou prvním projevem artrózy. Dále jsou jimi pak pohybová ztuhlost, otoky kloubů či omezení funkce kloubu při jeho pohybu. Známkou pokročilého stádia artrózy je deformace a zhrubění kloubu.

FYZIO Aktiv pomáhá pacientům trpícím artrózou odstranit svalové dysbalance, uvolnit tkáně okolo postižených míst i vzdálenějších oblastí, zlepšit hybnost, uvolnit zablokované klouby a posílit stabilizační svaly jednotlivých kloubů. Aktivní fyzioterapie je prostředkem k docílení správného zapojení svalů v okolí kloubu a jeho zpevnění.

 

Osteoporóza

Osteoporóza neboli řídnutí kostí je nemocí, která je spojována s nezdravým životním stylem dnešní doby a někdy je označována za „tichou epidemii 21.století“.

Osteoporóza je onemocnění látkové výměny kostní tkáně, které má za následek ubývání množství kostní hmoty a celkové snížení kvality kostí. Postižené kosti se stávají málo odolné vůči mechanickým vlivům a klesá jejich pružnost a pevnost. Toto řídnutí kostí s sebou přináší velké nebezpečí zlomenin při minimální zátěži.

Fyzio Aktiv pomáhá pacientům trpícím osteoporózou díky technikám aktivní fyzioterapie. Díky nim navracíme pacienty postižené touto nemocí, úrazem nebo vrozenou vadou co nejrychleji a nejlépe do aktivního života. Pomocí speciálních cvičení mohou naši klienti znovu nabýt svalovou sílu a koordinaci, kterou v průběhu nemoci ztrácejí.