Terapie pro děti

Centrum FYZIO Aktiv pro vás připravilo kurzy pro děti, jehož cílem je, aby se vaše děti zdravě vyvíjely, měly zdravé a pevné tělo, rozvíjely svojí rovnováhu, stabilitu a koordinovanost pohybů a tím tak předcházely zdravotním problémům či odstraňovaly problémy stávající.

Skupinové kurzy pro děti

Náplň kurzu:

Kurz je určen dětem od 3 do 15 let. Děti jsou rozděleny do tří skupin dle věku (3-6 let, 6-10 let a 10-15 let)

 

Kurz probíhá hravou formou, odpovídající věku a možnostem dětí ve skupině a jeho základem je fyzioterapie se zaměřením na zdravý vývoj dětí, nápravu nesprávných pohybových stereotypů či vadného držení těla. Náplň kurzu je přizpůsobena aktuálním problémům dětí, kterými jsou nejčastěji skolióza páteře, ploché nohy, nohy do O a do X, povyslá ramena, vadné držení těla, atd…

anička a děti II

 

Fyzioterapeutické metody jsou doplněny také jógovými a dechovými cvičeními. Náplní kurzu je snaha integrace principů aktivní pohybové terapie do běžných denních aktivit (sed ve škole, chůze, stoj, sport, doplňkové aktivity). Kurz probíhá jako skupinové cvičení, do kterého jsou zařazeny hry a další aktivity.

anička a děti

Kurzy pro děti probíhají pouze v případě dostatečného zájmu a naplnění skupinky minimálně počtem 4 dětí, pravidelně jednou týdně. Kurzy vznikají jako uzavřené skupinky. Účinek cvičení je viditelný po několika pravidelných jednotkách, proto je možné absolvovat pouze celý kurz (minimálně 10 cvičebních hodin). Před zahájením kurzu je vhodné absolvovat kineziologické vyšetření fyzioterapeutem v našem centru nebo lékařem, k určení vhodného zaměření cvičení. Na žádost rodičů lze po skončení kurzu zpracovat zhodnocení předpokladů dítěte. Do kurzů můžete své děti přihlásit po dohodě telefonicky.