KURZY

Intenzivní rehabilitační a vzdělávací program

Naše partnerské centrum ERGO Aktiv poskytuje intenzivní rehabilitační a vzdělávací program, který se zaměřuje na vyrovnání se s následky po CMP (cévní mozkové příhodě, mrtvici) či jiném získaném poškození mozku a budování a posilování znalostí a dovedností důležitých pro získání a udržení si zaměstnání.

Program poskytuje odbornou pomoc při vyrovnávání se s následky hemiparézy a hemiplegie, trénink jemné motoriky, rozvoj vlastní soběstačnosti a dovedností, efektivní trénink rozumových dovedností, používání kompenzačních pomůcek. Účastníci programu se budou také připravovat jak zvládnout nároky běžného pracovního dne nebo jak se zlepšovat v kancelářských dovednostech, které mohou využít i v běžném životě mimo kancelář.

V rámci programu je zaručena mezioborová spolupráce. Lektorský tým je složen z odborníků z oboru ergoterapie, fyzioterapie, pracovní rehabilitace, sociální práce, logopedie, arteterapie, dramaterapie.

Jeden běh programu trvá 3 měsíce každý den (8:30-13:45) a účast v programu bezplatná.

Přesněji poskytujeme podporu fyzických, kognitivních a duševních funkcí ve vztahu k praktickému životu každého jedince.Program je postaven na

  • Odborné péči ergoterapeutů, fyzioterapeutů a terapeutů pracovní rehabilitace
  • Respektování individuálních potřeb účastníků programu
  • Aktivním zapojení účastníků do praktické výuky
  • Pravidelném setkávání s lidmi v podobné životní situaci a podobnými cíly
  • Získávání informací, doporučení a návodů pro samostatnou práci a cvičení doma

Program je určen osobám po prodělané CMP, které jsou v produktivním věku a které mají aktivní zájem získat zaměstnání, případně si pracovní místo udržet. Podmínkou pro zapojení se do projektu je trvalé bydliště uchazečů na území hl.m. Prahy, nebo předpoklad, že se dané osoby na území Prahy zdržují více než polovinu roku. Mezi další podmínky patří základní soběstačnost v personálních aktivitách všedního dne.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše centrum.