Nohy do X a do O

noha-0 Nohy do X a nohy do O nebolinohy do x 2 postavení vbočené (nohy do X) a postavení vybočené (nohy do O) se přirozeně objevuje v různých stádiích vývoje člověka, ale také může být projevem dysbalance a špatného postavení nohou.

Nohy do O se přirozeně objevují u miminek a nohy do X v předpubertálním věku, kdy je toto zakřivení dané přirozeným vývojem a růstem organismu. V ostatních případech je nutné hledat příčinu zakřivení jinde a včasnou léčbou se tak vyhnout budoucím komplikacím.