FYZIO Aktiv

Olga Marková

Ergoterapie je pro mě zdravotnickým oborem, který rozvine potenciál klienta a pomůže jej převést do aktivit, které se stanou běžnou součástí jeho života. Tím mu umožní žít spokojený a soběstačný život. V rámci terapie pracuji s dětmi na stejné vlně, jejich tempem a snažím se jim pomoci, aby se cítili dobře ve svém těle i v prostředí, ve kterém žijí.  

Vzdělání

 • 1. lékařská fakulta UK – Bc. ergoterapeut
 • FHS UK – Mgr. řízení sociálních a zdravotnických organizací

Pracovní zkušenosti

 • Viceprezidentka Česká asociace ergoterapeutů (dosud, dobrovolnická činnost)
 • Neurorehabiltiační centrum ERGO Aktiv – ergoterapeut, vedoucí terapeut, odborný a provozní ředitel
 • Cerebrum – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin
 • FBMI ČVUT – výuka oboru ergoterapie
 • LF1 UK – výuka v rámci oboru ergoterapie, vedení bakalářských a diplomových prací
 • Impact Hub – Garant projektů v akceleraci

Vybrané odborné stáže

 • PlaySI – Centrum dětské ergoterapie
 • Jedličkův ústav a školy
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Karolinska Instituted – Stockholm, Sweden
 • Zdravotní centrum Bolmora, Stockholm Sweden

Kurzy a semináře

 • Neurovývojová stimulace
 • HANDLE, 1. a 2. stupeň – diagnostika a terapie v neurovývoji a učení
 • Spolu hravě 1 a 2 – Úvod do teorie DIRFloortime, Úvod do praxe DIRFloortime
 • Senzory Integration/Processing and the sense of self –  The masterclass series, Sensory integration education
 • ADHD or SPD, Implications for senzory based practice – The masterclass series, Sensory integration education
 • Pohybová terapie horní končetiny dle konceptu Spiraldynamic
 • Učení pohybu pomocí míčů Sball v ergoterapii
 • Plánování zaměřené na člověka v terapii a zvyšování kvality služeb
 • Základy facilitace
 • Základy krizové intervence 
 • COTEC-ENOTHE Congress, Galway – Mezinárodní ergoterapeutický kongres

Členství v organizacích

 • Česká asociace ergoterapeutů
 • Asociace senzorické integrace

Kde nás najdete?