Funkční diagnostika FYZIOAktiv

Funkční diagnostika FYZIO Aktiv je určena všem těm, kteří chtějí znát anatomickou strukturu svého těla a jeho dispozice a možnosti. Díky těmto poznatkům pak dokáží předejít úrazům v rámci rekreačního i výkonnostního sportu a dokáží tak i zvyšovat svoji výkonnost.

Ve spolupráci s vámi a naším fyzioterapeutem vám stanovíme vaši funkční diagnózu a zhotovíme rozvojový plán na základě vašich anatomických proporcí. Funkční diagnostika FYZIO Aktiv je zaměřena na využití fyzického potenciálu každého jednotlivce a prevenci zranění díky respektování anatomické struktury vašeho těla a jejích specifik.

Výsledkem z funkční diagnostiky FYZIO Aktiv je výstup pro vás, díky kterému budete schopni lépe rozpoznat možnosti vaší tělesné struktury. Výstup obsahuje:

  • popis stávajícího stavu pohybového aparátu
  • návrhy pro korekci pohybových stereotypů při sportu a aktivitách v běžném životě
  • návrh nejvhodnějších oblastí cvičení