Sportovní diagnostika FYZIOAktiv

Sportovní diagnostika FYZIO Aktiv je určena výhradně sportovcům, kteří chtějí zvyšovat svoji výkonnost na profesionální úrovni a jejím výstupem je diagnostická zpráva pro trenéra.

tep

Ve spolupráci s našimi fyzioterapeuty, vámi a vaším trenérem vám zhotovíme rozvojový plán na základě vašich anatomických proporcí. Sportovní diagnostika FYZIO Aktiv je zaměřena na využití fyzického potenciálu každého jednotlivce a prevenci zranění díky respektování anatomické struktury vašeho těla a jejích specifik.

Výstupem ze sportovní diagnostiky FYZIO Aktiv je zpráva pro vás a pro vašeho trenéra. Zpráva podle typu obsahuje:

  • popis stávajícího stavu pohybového aparátu
  • návrhy pro korekci pohybových stereotypů při sportu a aktivitách v běžném životě
  • zhodnocení stávajícího tréninkového plánu, nebo přístupu k tréninku
  • návrh nejvhodnějších oblastí cvičení

Fyzioterapie je nezbytnou součástí přípravy všech profesionálních sportovců a je velmi důležitá pro zvyšování výkonnosti sportovců.