Osobní rozvoj zaměstnanců v kontextu Work – Life Balance

Vnitřní klid, psychická vyrovnanost, osobní i pracovní úspěch, to jsou některé z mnoha atributů, které by v sobě chtěl mít asi každý z nás. Těžší je najít cestu, jak těchto hodnot dosáhnout. Často se topíme v moři drobných i velkých problémů a neumíme najít cestu k řešení celkové situace a obnovení duševní rovnováhy. To však významně ovlivňuje i naši pracovní výkonnost.

work-life balance 1Připravili jsme pro vaše zaměstnance 3 hodinový workshop s cílem zvýšit jejich zájem a zodpovědnost o vlastní zdraví a životní styl. Naučit je naslouchat potřebám vlastního těla i mysli a tím zlepšit i jejich pracovní výkony. Program je zaměřen na zvýšení motivace, práci s koncentrací, předcházení stresu, únavy, či syndromu vyhoření.

V rámci workshopu se účastníci naučí využívat nástroje koučingu, psychohygieny, relaxačních technik a pochopí základní zásady zdravého životního stylu.

Modelový obsah workshopu*:

  • Co je to work-life balance a proč se bez něj neobejdeme
  • Zásady a důležitost psychohygieny
  • Rozvoj zodpovědného přístupu k vlastnímu tělu a jeho potřebám
  • Skupinový koučing – cíle a rozvojový plán
  • Pracovní prostředí
  • Koncentrace a pozornost
  • Stress management – metody řešení stresových situací
  • Relaxace, regenerace a meditace
  • Dechová gymnastika
  • Základní zásady správné výživy

*uvedený obsah přesahuje časové možnosti workshopu. Konečná podoba a obsah workshopu bude stanoven ve spolupráci se zadavatelem