Workshop „ZDRAVÁ KANCELÁŘ“

Kopie - IMG_2854FYZIO Aktiv pravidelně připravuje pro firmy prakticky zaměřený firemní FYZIO Aktivní workshop. Jedná se o 1-3 hodinový workshop pohybové terapie a osobního fyzického rozvoje zaměstnanců. Program je zaměřen na řešení konkrétních pohybových stereotypů typických pro danou pracovní činnost (sedavá zaměstnání, atd…) s ohledem na specifické potřeby konkrétních cílových skupin. V rámci FYZIO Aktivního workshopu vám představíme jak se věnovat prevenci, a jak odstraňovat dopady špatných pohybových stereotypů na pracovišti.

Obsahem workshopu je:

 • aktivní sed – správné držení těla při sedu na kancelářské židli
 • ukázka jednoduchých cviků pro relaxaci těla během pracovní doby – naučíme vaše zaměstnance jednoduché cviky a zásady, jak si zlepšit koncentraci během pracovního výkonu, jak se psychicky uvolnit a zmírnit svou únavu. Ukážeme vám, jak aktivně a bezbolestně sedět a neničit si zdraví spolu s jednoduchými cviky aplikovatelnými přímo na pracovišti v rámci pracovní doby.
 • uvolnění přetížených partií (bederní a krční páteř, ramena, zápěstí, předloktí) a kompenzace nerovnoměrného zatěžování těla – během pracovního výkonu často dochází k přetěžování určité části našeho těla. Příčinnou bývá jednostranný pohyb či poloha těla po dlouhou dobu. Naučíme vaše zaměstnance, jak během zaměstnání kompenzovat jednostrannou zátěž organismu a cítit se znovu lépe a soustředit se na svůj výkon
 • radost z pohybu i v kanceláři
 • ergonomické řešení pracovního prostředí – zajistíme vám vytvoření vhodných pracovních podmínek pro vaše zaměstnance, které se týkají správného rozložení kancelářské pracovní plochy a vhodného zacházení s pracovními pomůckami. Našim cílem je váš zdravý, aktivní a spokojený zaměstnanec.
 • integrace zdravého pohybu do pracovního procesu
 • regenerace a zvyšování koncentrace
 • praktické ukázky a nácvik anatomicky správného a efektivního pohybu
 • koordinovaný vs. nekoordinovaný pohyb
 • rozvoj zodpovědného přístupu k vlastnímu tělu
 • zvyšování fyzické a psychické kondice vašich zaměstnanců

Nabízíme také možnost zaměření workshopu na specifické cílové skupiny (zdravotně postižení, senioři, matky s dětmi apod.) v souladu s přístupy diversity managementu.

Pro firmy realizujeme workshopy na míru, tzn. řídíme se vašimi požadavky, přizpůsobujeme délky workshopů počtu účastníků a daným prostorům, atd… Efektivní bývá také propojení FYZIO Aktivního workshopu s individuální konzultací s fyzioterapeutem.

Informace o cenách naleznete v sekci CENÍK.