Zdravě a aktivně v kanceláři

fyzio-sedy-44

Osm až deset hodin denně v práci nasedí téměř každý z nás. Pro správný sed bychom měli mít v prvé řadě správně zvolenou výšku naší židle a stolu s počítačem přímo před námi. Sedíme-li příliš nízko, jsme-li takzvaně „zapadnutí do židle“, ničíme tím hlavně naše kyčelní klouby, ale i bedra. Máme-li počítač na straně, ničíme si převážně krční páteř, jelikož se musíme neustále otáčet na jednu stranu. Je-li náš stůl příliš vysoko, opět přetěžujeme převážně šíji, protože musíme zvedat ramena vzhůru, abychom se mohli opřít o stůl. Jakákoliv statická poloha zaujímaná po takto dlouhou dobu není přirozená ani zdravá. Přidá-li se k tomu fakt, že nesedíme správně, ničíme si záda ještě víc. Naopak správným aktivním sedem můžeme „cvičit“ nejen naše záda kdykoliv v práci i doma.

Celé naše tělo je vzájemně propojeno pomocí svalů, vazů a fascií v jeden funkční celek. Není tedy překvapením, že sedíme-li například shrbení v oblasti hrudní páteře, nebude to mít negativní dopad pouze na náš hrudník, ale i na okolní segmenty našeho těla.

Obrázky, jak zdravě a aktivně sedět v kanceláři, jak relaxovat přetížené partie a naopak aktivovat partie nepříliš používané naleznete zde.